Se alla

Vår politik

Alla människor här i Sverige ska ha möjligheten att ta sig dit de vill. Oavsett var de kommer ifrån och vilka drömmar de än bär på. Den idén ligger till grund för all liberal politik.

Möjligheternas stad börjar med Liberal politik!

Trollhättan är en stad som attraherar många. Kommunen har en underbar natur, sköna ströområden och otroligt fina slussar. Ett rikt kulturliv samt närheten till Göteborg och högskolan lockar hit människor från hela landet.

Trollhättans Stad ska vara en möjligheternas stad där människorna själva ska få forma sina liv. Liberalerna har tilltro till människors förmåga att göra sina egna livsval. Liberalerna i Trollhättan vill öka valfriheten inom skolan, vård och omsorg genom att möjliggöra verksamhet för privata aktörer.

Liberalerna behövs i Trollhättans Stad – Du behövs och är viktig för oss!

LIBERALA FÖRSLAG

Valfrihet för personal och omsorgstagare
En nöjd personal ger nöjda omsorgstagare. Personalen ska kunna bestämma över sitt eget arbetsschema. Omsorgstagare ska ha rätt att själva bestämma omsorgsform, privat eller offentligt. Det är viktigt att kunna vara delaktig och involverad i den omsorg du är mottagare av.

Sänk skatten
I Trollhättan bör skatten sänkas. Den är 33,84 % varav den kommunala delen är 22,36 %. Vi vill ha en ordentlig genomlysning av kommunens verksamhet med fokus på att få en effektivare verksamhet och större närhet med medborgarna. En kommun som förstår att den är till för folket.

Trygghet i Trollhättan
En samlingspunkt för tonåringar borde införas, för att våra ungdomar ska ha en trygg och rolig plats att vara på. Liberalerna vill också införa områdespoliser för trygghet i utsatta områden.