Se alla

Said Abdu (L) får ett utökat ansvar och blir ny talesperson för arbetsmarknad

Tisdag 13 februari 2018 12:00

Said Abdu (L) är en av tolv personvalda riksdagsledamöter (12 av 349 på icke valbar plats) och representerar Västsverige och valkretsen Norra Älvsborg. Liberalernas riksdagsgrupp har i dagarna utsett Said Abdu till ny arbetsmarknadspolitisk talesperson. Han får ett utökat ansvar och kommer även fortsättningsvis att vara Liberalernas talesperson för näringsliv- och företagarfrågor. Abdu blir också ny ledamot i arbetsmarknadsutskottet.

– Som företagsam jobbskapare från Västsverige vill jag kämpa för att ge fler människors möjlighet till självförverkligande, företagande och egen försörjning. Med fler företagsamma människor bygger vi ett starkt och solidariskt Sverige där varje människa har frihet och möjlighet att forma sitt liv – och bli sitt bästa jag.

– Jag är väldigt glad för förtroendet. Genom att få ett utökat ansvar och koppla ihop företagarpolitiken med arbetsmarknadspolitiken kan vi ta ett helhetsgrepp och belysa många av det utmaningar vi har framför oss på svensk arbetsmarknad. Liberalerna kommer fortsatta fokusera på kompetensförsörjning, omställningsfrågor, det växande utanförskapet, en flexiblare arbetsmarknad och att det ska löna sig att anstränga sig.

Said Abdu är en 31-årig civilekonom från Västsverige och Trollhättan och har tidigare drivit gasellvinnande företag. Han har dessutom varit ordförande Liberalernas näringspolitiska arbetsgrupp och har drivit på för att förenkla lagstiftning och regelverk som berör företagandet samt lyfta fram människan bakom företagsamheten.

Said Abdu är yngst i Liberalernas riksdagsgrupp och har nyligen utsetts till framtidens ledare via det prestigefyllda The Marshall Memorial Fellowship, i kretsen av unga ledare finns sedan tidigare Frankrikes president Emmanuel Macron och EU:s utrikesminister Federica Mogherini, och han ingår i ett flertal internationella nätverk för unga ledare.

Utöver Abdus formella uppdrag som folkvald har han ett stort engagemang inom civilsamhället och delar med sig av sin tid och kunskaper till flera ideella organisationer, däribland, Studieförbundet Vuxenskolan, Svensk-Etiopiska handelskammaren, Företagarna, Mikrofonden, Coompanion mm.

Läs mer: http://www.ttela.se/nyheter/trollhättan/abdu-får-hand-om-arbetsmarknadsfrågor-1.5096567